Vytisknout

Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS

 

Sídlo: Řisuty 84, 273 78 Řisuty
Den vzniku: 02.12.2013
Identifikační číslo: 02393948
Předmět činnosti:
  1. zajišťování provozování „Čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace" ve společném majetku svazku obcí pro obce: Řisuty, Malíkovice, Libovice, Tuřany a Studeněves, údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace tohoto společného majetku, dostavba kanalizační soustavy v členských obcích a její rozšiřování v souladu s územním rozvojem členských obcí,
  2. zabezpečení koordinovaného postupu členů svazku při všestranném rozvoji území svazku obcí zejména v oblasti významných investičních akcí a při tvorbě obecních územních plánů a územního plánování k dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje, soustředění sil a prostředků při prosazování společných záměrů včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů, slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území,
  3. všeobecná ochrana životního prostředí a společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území svazku obcí a jeho trvalé obyvatelnosti,
  4. tvorba a správa společného majetku svazku obcí,
  5. zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí,
  6. zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami nevyjímaje orgány státní správy,
  7. propagace svazku obcí a jeho zájmového území.
Orgány, kterými svazek obcí jedná: Předseda, místopředseda.
Způsob zastupování: Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti a společně s dalším členem, kterého shromáždění členů k tomu zvlášť pověří, v případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy podepisuje s tímto dalším zvlášť pověřeným členem smlouvy a jiné dokumenty znamenající vznik a zánik závazků nebo pohledávek, vznik a zánik věcných a obligatorních práv ve vztahu k nemovitému a movitému majetku včetně finančních prostředků na základě předchozího souhlasu shromáždění členů. Osoby oprávněné podepisovat za svazek obcí se podepisují tak, že k názvu svazku obcí připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.
Den zrušení:  
Právní důvod zrušení:  
Den zániku:  
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce

 

Jméno a příjmení: Předseda: Jiří Pospíšil
Adresa bydliště: Řisuty 87, 273 78 Řisuty
Den vzniku funkce: 1.4.2021
Den zániku funkce:  
Jméno a příjmení: Místopředseda: Petr Ibl
Adresa bydliště: Libovice 50
Den vzniku funkce: 04.10.2017
Den zániku funkce:  
Příloha - sbírka listin

 

nike court royale mens white hair style chart , Botas Beige | SBD - 100 Release Date - nike air yeezy brown pink blue eyeshadow black Tech Grey CT8527 - nike swoosh shoes high cut women black dress boots