>>> Zráva o výsledku přezkoumání hospodaření  2017, tabulka vypořádání.pdf <<<

>>> Návrh závěrečného účtu 2017.pdf <<<

>>> Schválený rozpis rozpočtu 2018 DSO.pdf <<<

>>> Schválený rozpočet 2018 DSO.pdf <<<

>>> Cena stočného 2018.pdf <<<

>>> Rozpočtové opatření č 4 JER.pdf <<<