>>> Závěrečný účet DSO 2017 <<<

>>> Zpráva o přezkumu 2017, tab. vypořádání,účet záv.pdf <<<

>>> Zráva o výsledku přezkoumání hospodaření  2017, tabulka vypořádání.pdf <<<

>>> Zasedani20180618.jpg <<<

>>> Návrh závěrečného účtu 2017.pdf <<<