-> Návrh závěrečného účtu DSO JERIMSLITUS za rok 2014

-> Závěreční účet za rok 2014 ke dni 24.4.2015

-> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

-> Přehled úvěrů a půjček a navrhovaných finančních výpomocí

-> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO JERIMALITUS

-> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO JERIMALITUS

buy shoesSneakers Nike