ZÁVĚREČNÝ ÚČET A  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

OBCE ŘISUTY ZA ROK 2016

 

>>> Závěrečný účet 2016.pdf <<<

>>> Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.pdf <<<

>>> Výkazy_obec 2016.pdf <<<

>>> Výkazy_MŠ 12_2016.pdf <<<

>>> Tabulky vypořádání s stát.rozpočtem 2016.pdf <<<

>>> Přezkoumání PO 2016_1.pdf <<<

>>> Přezkoumání PO 2016_2.pdf <<<

>>> Inven_zpráva 2016.pdf <<<

>>> Fin 2-12M 12-2016.pdf <<<