ZÁVĚREČNÝ ÚČET

OBCE ŘISUTY ZA ROK 2017

>>> ZÁVĚREČNÝ ÚČET.PDF <<

>>> Návrh závěrečného účetu 2017.pdf <<<

>>> Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.pdf <<<

>>> Tabulky finančního vypořádání 2017.pdf <<<

>>> Přílohy k návrhu - Fin 2-12M 12-2017.pdf <<<